Palīdzēsim

Ļoti bieži ir sastopami gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrība negrib vai nav spējusi, izskaidrot klientam savu viedokli – kāpēc ir atteikta vai samazināta apdrošināšanas atlīdzība, tādā veidā iedragājot savu imidžu.

Mēs izvērtēsim apdrošināšanas sabiedrības nostāju no neitrālām pozīcijām, kāpēc ir pieņemts lēmums par atteikumu vai ir samazināta apdrošināšanas atlīdzība.

Dokumenti, kurus apdrošināšanas sabiedrība ir savākusi zaudējuma regulēšanas procesā tik tiešām var attaisnot savu nostāju – atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai būtiski samazināt tās apmēru. Tādu pārliecību apdrošināšanas sabiedrība var izveidot cilvēkam, kas nav kompetents šajos jautājumos.

Tajā pašā laikā savācot papildus dokumentus, veicot jaunus mērījumus, ekspertīzes, apskatot notikuma vietu var būtiski izmainīt apdrošināšanas sabiedrības pieņemto lēmumu. Apdrošināšanas sabiedrības nekad nevāks pierādījumus par labu Jums, tas ir pretrunā ar apdrošināšanas sabiedrības interesēm.

Pieteiktā apdrošināšanas gadījuma novērtēšana/izmeklēšana

 • negadījuma vietas papildus apskate;
 • ekspertīžu nozīmēšana;
 • nepieciešamo dokumentu papildus pieprasīšana;
 • juridiskā atzinuma sastādīšana par pieteikto apdrošināšanas gadījumu;
 • AS interešu pārstāvēšana tiesās ( apmaksa pēc rakstiskas vienošanās par katru darbību atsevišķi);
 • Regresa prasību uzturēšana.

Apdrošināties pret negadījumiem uz ceļa ir ļoti vienkārši  ir iegādāta polise un, liekas, ka viss! Bet kā saņemt apdrošināšanas atlīdzību, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums?  Esat grūtā situācijā un nezināt kā rīkoties? Mēs esam kompetenti šajos jautājumos!

Mēs palīdzēsim

 • izvērtēt un saprast Jūsu apdrošināšanas līguma nosacījumus;
 • izvērtēt apdrošināšanas gadījumu ;
 • juridiski pareizi noformēt pieteikumu/iesniegumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ;
 • ieekonomēsim laiku un saudzēsim Jūsu nervus ;
 • saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *