Līzings 2019

Juridiskām personām 2019. gads:

Opel Insignia

 • Aizpildīts līzinga pieteikums;
 • Uzņēmuma reģistrācijas apliecība;
 • Statūti;
 • Kārtējā gada pēdējā ceturkšņa bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ar posteņu atšifrējumu;
 • Paraksta tiesību apliecinošs dokuments un paraksttiesīgās personas pase.

Fiziskām personām

 • Aizņēmēja pase;
 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa līzinga kredīta saņemšanai;
 • Izziņa par klienta mēneša vidējo izpeļņu par pēdējiem 6 mēnešiem vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti;
 • Fiziskās personas pases kopija (lappuses ar personas datiem un pierakstu).

Izziņa no līzinga pieteicēja darba vietas, kurā norādīts līzinga pieprasītāja amats, darba stāžs un, vēlams, darba algas lielums. Ziņu atbilstību ar parakstu un apliecina firmas pilnvarotais pārstāvis.

No pārdevēja – rēķins vai pārdošanas piedāvājums, kurā minēta izraudzītā īpašuma vērtība.

Līzinga pieteikums uz Līzinga veidlapas.

Ja nepieciešams – garantijas vēstule uz veidlapas.

Pieteikuma anketa

Juridiskām personām:

 1. Grāmatvedības atskaite par iepriekšējo saimniecisko gadu, tālāk (beidzamā) bilance un pārskats par peļņu.
 2. Firmas reģistrācijas apliecība, nolikuma un dibināšanas līguma kopija.
 3. Līzinga pieteikums uz Līzings veidlapas.

No pārdevēja – rēķins vai pārdošanas piedāvājums, kurā minēta izraudzīta īpašuma vērtība.

Ja nepieciešams – pilnvarojums līzinga līguma parakstīšanai.

Pārskatu, dibināšanas un reģistrācijas dokumentu atbilstību ar parakstu apliecina firmas pilnvarotais pārstāvis.

Pieteikuma anketa

Juridiskām personām

Iesniegums (SIA veidlapa)

Reģistrācijas  apliecība, statūti, kā arī to grozījumi,

Iepriekšējā gada auditēts gada pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, atšifrējumi bilances posteņiem) par atbilstošu laika periodu (3, 6, 9 mēnešiem).

Pieteikuma anketa

Fizikām personām

Iesniegums ( veidlapas)

Pases kopija.

Darba līguma kopija.

Izziņa no darba vietas par vidējās darba samaksas lielumu pēdējos 6 mēnešos.

Nepieciešamos gadījumā var lūgt iesniegt papildus informāciju.

Pieteikuma anketa

Juridiskām personām

Aizpildīts līzinga pieteikums;

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība;

Statūti;

Kārtējā gada pēdējā ceturkšņa bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ar posteņu atšifrējumu;

Paraksta tiesības apliecinošs dokuments un paraksttiesīgās personas pase;

Līzinga objekta novērtējums (izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir Auto dīleris).

Aizpildīts līzinga pieteikums;

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība;

Statūti;

Kārtējā gada pēdējā ceturkšņa bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ar posteņu atšifrējumu;

Paraksta tiesību apliecinošs dokuments un paraksttiesīgās personas pase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *