Motoreļļu ACEA kvalitātes grupas

Motoreļļas.
1. tabula

ACEA kvalitātes grupa Eļļas īpašības un lietošanas jomas
A kategorija – vieglo automašīnu benzīna motori
A1 – 02 Mazas viskozitātes un liela indeksa, nelielas berzes, enerģiju taupoša (benzīna ekonomija – 2,5%) eļļa, kas jālieto, ja to rekomendē automašīnu ražotāji.
A2 – 96 Vispārīga pielietojuma, normālam maiņas biežumam paredzēta eļļa, kas piemērota vairumam motoru, izņemot lielas slodzes motorus.
A3 – 02 Visām sezonām piemērota, nelielas viskozitātes, stabila un retāk (atbilstoši automašīnu ražotāju rekomendācijām) maināma eļļa, kas ir piemērota lielas slodzes motoriem.
A4 Rezervēta nākotnes tiešās iesmidzināšanas motoriem.
A5 – 02 Stabila eļļa, kas ir piemērota augstas klases un lielas slodzes motoriem.
B kategorija – vieglo automašīnu dīzeļmotori
B1 – 02 Mazas viskozitātes un liela indeksa, nelielas berzes, enerģiju taupoša (benzīna ekonomija – 2,5%) eļļa, kas jālieto, ja to rekomendē automašīnu ražotāji.
B2 – 98 Vispārīga pielietojuma, normālam maiņas biežumam paredzēta eļļa, kas piemērota vairumam motoru, izņemot lielas slodzes motorus.
B3 – 98 Visām sezonām piemērota, nelielas viskozitātes, stabila un retāk (atbilstoši automašīnu ražotāju rekomendācijām) maināma eļļa, kas ir piemērota lielas slodzes motoriem, izņemot tiešās iesmidzināšanas motorus.
B4 – 02 Tiešās iesmidzināšanas motoriem, ja tiem tādu eļļu ir paredzējuši automašīnu ražotāji.
B5 – 02 Paredzēta dīzeļmotoriem, ja tāda eļļa ir paredzēta motoru instrukcijā.
E kategorija – kravas automašīnu dīzeļmotori
E1 Vairs netiek lietota.
E2 – 96 normālam maiņas biežumam paredzēta eļļa, kas domāta parastiem un turbīnas un piepūšamajiem vidēji noslogotiem motoriem.
E3 – 96 Stabila, ar labām mazgāšanas un iesūkšanās īpašībām (atbilstoši automašīnu ražotāju rekomendācijām) maināma eļļa, kas piemērota smagi strādājošiem Euro – 1 un 2 toksiskuma normām atbilstošiem motoriem.
E4 – 99 Stabila, ar labām mazgāšanas un iesūkšanās (atbilstoši automašīnu ražotāju rekomendācijām), kas piemērota smagi strādājošiem Euro – 1, 2 un 3 toksiskuma normām atbilstošiem ātrgaitas motoriem.
E5 – 02 Stabila, paredzēta lielas slodzes dīzeļmotoriem, kas apmierina Euro – 3 toksiskuma normas.

Eļļas kvalitātes grupas tiek marķētas ar burtiem un cipariem. Pēc nozīmes ir paredzētas (1. tabula) 3 eļļas kategorijas: A – vieglo automašīnu benzīna motoriem, B – vieglo automašīnu dīzeļmotoriem un E – kravas automašīnu dīzeļmotoriem. Katrā kategorijā eļļas pēc kvalitātes līmeņa ir sadalītas grupās, kas tiek norādītas ar ciparu, sākot ar vieninieku. Jo cipars ir lielāks, jo eļļas kvalitātes līmenis ir augstāks. Pēc tam mēdz būt norādīts kvalitātes gads saskaņā ar kvalitātes līmeni. Tālāk tiek norādītas noteiktas tehniskas izmaiņas, nemainot kvalitātes līmeni.

Viskozitātes jeb šķidruma vidējās berzes indeksu nosaka SAE vienības. Blakus indeksam esošais burts W (angl. Winter) norāda, ka tā ir ziemas eļļa. Visām sezonām paredzēto eļļu pirmie cipari rāda, ka eļļas viskozitāte 18 ºC temperatūrā ir tāda pati, kā norādītās klases ziemas eļļai, bet otrais cipars – eļļas viskozitāte 100 ºC temperatūrā. Bez tam, pirmo norādīto ciparu var vērtēt kā auksta motora palaišanas apstākļus: jo lielāks ir cipars un atbilstoši viskozitāte, jo palaišana grūtāka (salīdzināšanai: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W un 25W). Vasaras eļļas ar īpašu simbolu netiek apzīmētas, tikai ar cipariem: 20, 30, 40, 50, 60. Taču ekonomiski efektīvāk ir izmantot visām sezonām paredzētu eļļu. Tām vienmēr norādīti divi viskozitātes indeksi SAE vienībās, piem., 15W-40, 10W-40, 5W-40 un tml.

Kā darbojas automašīnas motors

motorsVai jūs kādreiz esat atvēruši motora pārsegu un paskatījušies kas tur notiek? Automašīnas motors var izskatīties kā liels nekārtīgs metāla gabals, kas izveidots no caurulēm, stieplēm un visdažādākajiem vadiem.

Varbūt zinātkāres dēļ gribat zināt kas tur notiek. Vai gatavojaties pirkt jaunu automašīnu un esat dzirdējuši, ka ir tādas lietas, kā „3,0 litru V-6”, „dubultās kameras” vai degvielas iesmidzināšana”. Ko tas viss nozīmē? Automašīnas motora mērķis ir pārveidot degvielu tā, lai tā liktu automašīnai kustēties. Pašlaik vieglākais veids kā radīt kustību ir iekšdedzes dzinēji – sadegšana notiek cilindros. Ir dažādu tipu iekšdedzes dzinēji, piemēram, dīzeļmotori, turbomotori, gāzes motori. Tāpat ir dzinēji, rotoru vai divtaktu dzinēji. Katram no tiem ir savas priekšrocības un tūkumi. Ir arī ārdedzes motori. Senie vilcieni ar tvaika dzinējiem un tvaikoņi ir labākais piemērs kā darbojas ārdedzes dzinēji. Dedzinot kurināmo (akmeņogles , malku, mazutu) tvaika mašīnās tiek radīts tvaiks, kas liek mašīnām kustēties. Iekšdedzes dzinēji ir daudz efektīvāki (patērē daudz mazāk degvielas) nekā ārdedzes dzinēji, bez tam, iekšdedzes motori ir daudz mazāki nekā līdzvērtīgi ārdedzes motori. Tādēļ mēs arī uz ceļiem neredzam automašīnas ar tvaika dzinējiem.

Kā darbojas iekšdedzes dzinēji?

Kā jau minējām, paši populārākie un visvairāk izmantotie ir iekšdedzes dzinēji. No tiem vispopulārākie ir četrtaktu motori. Pamēģināsim īsi izskaidrot, kas notiek visās taktīs.

Četras iekšdedzes dzinēja taktis:

1) ieplūde, 2) kompresija, 3) darba gājiens, 4) izplūde. 

Pirmā takts – ieplūde. Kloķvārpstai griežoties, virzulis pārvietojas no augšējā maiņas punkta uz apakšējo maiņas punktu, cilindrā rodas retinājums, atveras ieplūdes vārsts un caur to cilindrā ieplūst degvielas un gaisa maisījums. Kad virzulis sasniedz apakšējo punktu, ieplūdes vārsts aizveras.

Otrā takts – kompresija. Kloķvārpstai griežoties tālāk, virzulis ceļas uz augšu un saspiež degmaisījumu. Abi vārsti ir aizvērti. Kad virzulis atkal sasniedz augšējo maiņas punktu, degmaisījums aizdegas (no sveces dzirksteles benzīna dzinējos, no saspiestās gāzes sakaršanas dīzeļdzinējos).

Trešā takts – darba gājiens (sadegšana). Maisījums strauji sadeg (eksplodē), stipri palielinās degšanas rezultātā radušos gāzu spiediens. Tās spiež virzuli, kas slīd lejup – veic darbu. Virzulis, slīdot uz leju, liek kustēties klanim, bet tas – kloķvārpstai. Šīs takts laikā abi vārsti ir aizvērti.

Ceturtā takts – izplūde. Virzulis nolaižas līdz apakšējam maiņas punktam, atveras izplūdes vārsts un caur to sadegšanas gāzes tiek izmestas no cilindra laukā, bet virzulis ceļas uz augšu. Šai taktij beidzoties, izplūdes vārsts aizveras.

Tagad, kad esiet iepazinušies ar to, kā darbojās auto motors, tad tas jums var palīdzēt auto iegādē – galvenokārt lietota auto iegādē.

Līzings 2019

Juridiskām personām 2019. gads:

Opel Insignia

 • Aizpildīts līzinga pieteikums;
 • Uzņēmuma reģistrācijas apliecība;
 • Statūti;
 • Kārtējā gada pēdējā ceturkšņa bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ar posteņu atšifrējumu;
 • Paraksta tiesību apliecinošs dokuments un paraksttiesīgās personas pase.

Fiziskām personām

 • Aizņēmēja pase;
 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa līzinga kredīta saņemšanai;
 • Izziņa par klienta mēneša vidējo izpeļņu par pēdējiem 6 mēnešiem vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti;
 • Fiziskās personas pases kopija (lappuses ar personas datiem un pierakstu).

Izziņa no līzinga pieteicēja darba vietas, kurā norādīts līzinga pieprasītāja amats, darba stāžs un, vēlams, darba algas lielums. Ziņu atbilstību ar parakstu un apliecina firmas pilnvarotais pārstāvis.

No pārdevēja – rēķins vai pārdošanas piedāvājums, kurā minēta izraudzītā īpašuma vērtība.

Līzinga pieteikums uz Līzinga veidlapas.

Ja nepieciešams – garantijas vēstule uz veidlapas.

Pieteikuma anketa

Juridiskām personām:

 1. Grāmatvedības atskaite par iepriekšējo saimniecisko gadu, tālāk (beidzamā) bilance un pārskats par peļņu.
 2. Firmas reģistrācijas apliecība, nolikuma un dibināšanas līguma kopija.
 3. Līzinga pieteikums uz Līzings veidlapas.

No pārdevēja – rēķins vai pārdošanas piedāvājums, kurā minēta izraudzīta īpašuma vērtība.

Ja nepieciešams – pilnvarojums līzinga līguma parakstīšanai.

Pārskatu, dibināšanas un reģistrācijas dokumentu atbilstību ar parakstu apliecina firmas pilnvarotais pārstāvis.

Pieteikuma anketa

Juridiskām personām

Iesniegums (SIA veidlapa)

Reģistrācijas  apliecība, statūti, kā arī to grozījumi,

Iepriekšējā gada auditēts gada pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, atšifrējumi bilances posteņiem) par atbilstošu laika periodu (3, 6, 9 mēnešiem).

Pieteikuma anketa

Fizikām personām

Iesniegums ( veidlapas)

Pases kopija.

Darba līguma kopija.

Izziņa no darba vietas par vidējās darba samaksas lielumu pēdējos 6 mēnešos.

Nepieciešamos gadījumā var lūgt iesniegt papildus informāciju.

Pieteikuma anketa

Juridiskām personām

Aizpildīts līzinga pieteikums;

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība;

Statūti;

Kārtējā gada pēdējā ceturkšņa bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ar posteņu atšifrējumu;

Paraksta tiesības apliecinošs dokuments un paraksttiesīgās personas pase;

Līzinga objekta novērtējums (izņemot gadījumus, kad pārdevējs ir Auto dīleris).

Aizpildīts līzinga pieteikums;

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība;

Statūti;

Kārtējā gada pēdējā ceturkšņa bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins ar posteņu atšifrējumu;

Paraksta tiesību apliecinošs dokuments un paraksttiesīgās personas pase.

Par pirmo formulu

Aerodinamika un balstiekārta ir galvenie veiksmes komponenti Pirmās formulas sacīkstēs, taču bez atbilstošajām riepām, braucējiem nav cerību uz uzvaru. Sacīkšu riepas ir izgatavotas no ļoti mīkstas gumijas, kas piedāvā labāko iespējamo saķeri pret trases segumu. Šīs riepas mēdz nodilt ļoti ātri.

Riepu gumiju mīkstums ir atkarīgs no sastāvdaļu daudzuma gumijā, no kuriem trīs galvenie ir oglekļa, sēra un eļļu. Būtībā, jo vairāk naftas ir riepās, jo mīkstāka tā būs. Pirmās formulas auto riepas parasti tiek piepildītas ar īpašu, slāpekļa gaisa maisījumu.
Tipiskas sacīkstes parasti ilgst četras dienas. Komandām ir atļauti izmēģinājuma braucieni divas dienas pirms kvalifikācijas sacensībām. Tad notiek kvalifikācijas sesija, kas notiek, lai noteiktu, kādā secībā auto uzsāks sacensības sacīkstēm. Kvalifikācija notiek trīs kārtās, kuru laikā braucēji sacenšas par ātrāko braukšanas laiku, lai tiktu nākamajā kārtā.

F1 ir populārs instruments arī bukmeikeru vidū, kad runa iet par kazino un likmju izdarīšanu jeb minēšanu vai noteikšanu, kurš uzvarēs sacīkstes.

Dalībnieki tiek atsijāti, balstoties uz uzstādīto apļa laiku, kamēr ir palikuši 10 dalībnieki. Pēc tam trešā un pēdējā kārta ir pabeigta, lai izveidotu katra dalībnieka starta pozīcijas.
Oficiālo sacensību laikā dalībnieki uzsāk sacensības tādā kārtībā, kādā tie ir kvalificējušies. Iesākumā tiek izbraukts iesildīšanās aplis, lai katrs braucējs var noteikt sacīkšu trases stāvokli. Sacensību uzvarētājs ir pirmais, kas šķērso finiša līniju, nobraucot noteiktu apļu skaitu.

Navigācijas

Navigācija MEDION GoPal P4410-TMC,DIVX

Apraksts:

-Eiropas karte( SD 2GB karte komplektā)

– skārienjūtīgs platekrāna displejs 4,3″ TFT , 480×272 pix, 65k krāsas

– izvēlne dažādās valodās

– procesors Samsung 400 Mhz (OS: Windows CE.Net 5.0)

integrēta antena GPS: SIRF-III-Chip

– iebūvēts skaļrunis

– iebūvētā atmiņa 512MB

– atmiņas karšu sloti SD/MMC

– MP3 atskaņotājs

– TMC uztvērējs

– litija jonu akumulatots

– tūrisma gids (Travel Guide), pa 50 Eiropas pilsētām

Gps navigācija ar 35 valstu kartēm, interfeiss 16 valodās, balss vadība krievu valodā: Andora, Austrija, Belģija, Bułgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Grieķija, Gibraltārs, Spānija, Holande, Īrija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Latvija, Monako, Monte Carlo,     Vācija, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, San Marino, Slovākija, Slovēnija, Šveice, Zviedrija, Vatikāns, Lielbritācija, Ungārija

Navigācija:

– uzskatāma izvēlne

– kompass

– 2D un 3D režīms

– precīzi rēķina ierašanās laiku

– precīzi rēķina attālumu līdz gala mērķim

– precīzi rēķina attālumu līdz pagriezienam

– Gps signāla pavājināšanās gadījuma, parāda

nākamo darbību

– atskaņo mp3 failus

– 63 kategoriju interešu punkti

– maršruta veidi: automašīna, motocikls, velosipēds, pastaigu

Kāpēc sasilst riepas?

Kāpēc sasilst riepas?

Auto dabā

Gropju dziļums un silšana

Pretēji vieglajām automašīnām, kravas automašīnu un autobusu riepām ir plats un šaurs protektors kā arī vairāki darbības slāņi karkasā (diagonālo riepu gadījumā). Gumijas, kordu un citi materiāli ir siltumu izolējoši un jo tie ir biezāki, jo tiem ir grūtāk izkliedēt siltumu braukšanas laikā. Pie tam siltuma koncentrēšanās riepas iekšienē palielinās. Kravas automašīnu un autobusu riepas tiek iedalītas trīs grupās, ietverot HW (lielceļu), HT (bieza protektora) un EHT (sevišķi bieza protektora), balstoties uz to gropju dziļumu. Tādējādi, ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizās riepas, kas būtu vislabākās to pielietojumam un braukšanas apstākļiem.

Riepu uzbūve un silšana

Pretēji diagonālajām riepām, radiālām riepām siksnu dēļ ir mazākas protektora kustības. Tajās arī tiek lietoti tērauda kordi ar lielākām siltuma izplatīšanas iespējām un tām ir mazāka iekšējā berze, jo karkass ir izstrādāts pēc radiālās struktūras uzbūves. Visi šie faktori sekmē zemāku riepu temperatūru. Salīdzinot ar riepām, kurās tiek lietotas kameras, bezkameru riepām ir relatīvi zemāki riepu temperatūras rādītāji, jo tās var viegli novadīt siltumu pateicoties iekšējā gaisa tiešai saskarei ar disku.

Starpība starp dubulto riteņu riepu diametriem un silšana

Ja pastāv atšķirības dubulto riteņu riepu diametriem, tad smagākas slodzes tiek liktas uz riepām ar lielāku diametru un riepu temperatūra mainās atkarībā no slodzes izmaiņām. Izmaiņu līmenis var tikt mērīts pēc atšķirībām riepu diametru garumos un vertikālās elastības konstantes (mainās balstoties uz riepu veidu un gaisa spiedienu). Ja riepās ir standarta gaisa spiediens un rādiusu starpība nepārsniedz 5 mm, tad vertikālā elastības konstante ir apmēram 95~110 kg/mm un riepa ar lielāko diametru saņem aptuveni par 500 kg lielāku slodzi.

Piekabes noma

Kravu pārvadājumi ir ienesīgs bizness, jo katru dienu atradīsim kādu, kurš kaut kur pārvācas, ievācas, izvācas, kuram vajag atvest un aizvest un kā savādāk palīdzēt ar lielu priekšmetu pārvietošanu no punkta A uz punktu B. Alternatīva šādam servisam ir noīrēt piekabi un visu izdarīt pašam, tas būs ne tikai pāris reizes lētāk, bet noteikti arī ātrāk, jo lietas var nokārtot sev vajadzīgā laikā, nevis tad, kad laika ir krāvējiem no pārvadājumu firmas.

Galvenie plusi piekabes nomai ir vairāki. Galvenokārt jau tas, ka pašam tā nav jāpērk, ja nepieciešams pārvest kravu tika vienu vienīgu reizi un ikdienā piekabe nav vajadzīga. Pirkt piekabi tikai vienai vai dažām lietošanas reizēm ir izšķērdība un lieka naudas līdzekļu tērēšana. Vēl viens svarīgs faktors par labu piekabes nomai, kad tā ir nepieciešama ir tas, ka piekabe pati par sevi aizņem daudz vietas, tādēļ pirkt lietu, kas īsti nav vajadzīga un kas, turklāt, aizņem ievērojamu platību garāžā nav izdevīgi. Noma noteikti ir izdevīga arī savas cenas dēļ. Piekabes noma izmaksā mazāk kā automašīnas noma un iznomājot piekabi, ir mazāks risks kaut ko saplēst vai sabojāt, jo piekabe nav veidota no tik daudz detaļām kā auto.

Cena par kādu iznomātājs piedāvā piekabes, ir pieņemamas un maksā mazāk kā iznomāt auto uz vienu dienu. Viss protams atkarīgs no tā, kāda veida piekabes ir nepieciešams iznomāt, taču arī specifisku piekabju cena nomas tirgū nav augsta. Viss kas nepieciešams, lai iznomātu piekabi, ir aizpildīts nomas līgums. Kad nomas laiks beidzas, piekabi aizgādā atpakaļ iznomātājam un saistības ir beigušās – apmierināts nomātājs un apmierināts klients. Ja klients ir apmierināts, tas nozīmē labu reklāmu bez maksas. Ja klients nav apmierināts (un to nevēlas neviens pakalpojumu sniedzējs), tad arī tā ir sava veida reklāma, jo arī slikta reklāma skaitās reklāma.

Auto tirdzniecība

Marka: Gads: Krāsa: Dzinējs: Cena:
Saab 900 1996 zila metālika 2,0i 1300 eiro Saab 900 1996.g., 2.0i, kr. zila metalika, hetčbeks, ABS, Airbag, kondicionieris, el.logi, el.spoguļi, lūka, stereo, sēdekļu apsilde, centrālā atslēga, st.past., piekabes āķis, tikko no Holandes.
vwlt40 1990 balta 2.4d 1150 euro VW LT 40 1990.g. Dubūltkabīne, 2, 4 dīzelis, 6 sēdvietas, stūres pastriprinātājs, tikko no Vācijas.
VW Caddy 1996 sudrabs 1.9D 2500 eiro VW Caddy 1996.g. 1.9D kr., sudraba, stūres pastiprinātājs, 5- ātrumi, tikko no Holandes.
VW Golf 1994 sarkana 1.6i 1500 euro VW Golf 1994.g. 1.6i sarkana kr., 3 durvis, 5atrumi, lūka, lietie diski, stūres past., centrālā asl., farkops, tikko no Holandes.
VW Golf III Variant 1994 zila 1.9TD 2100 euro VW Golf Variant, 1994.g. 1.9TD, stūres pastiprinātājs, centrālā atslēga, stereo, piekabes āķis.
VW Passat 1999 tumši zila metālika 1.9 TDi 5900 euro VW Passat 1.9TDi 1999.g. el.logi, el.spoguļi, ABS, Airbag, kruīzkontrole, stereo, stūres pastiprinātājs, centrālā atslēga. Tikko no Holandes.
vw passat 1997 zaļa 1.8benz 4600 euro VW Passat 1997.g. 1.8i benzīns+gāze, kondicionieris, kruīzkontrole, kr. zaļa, ABS, Airbag, el.logi, el.spoguļi, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, lietie diski, tikko no Holandes.
VW Transporter T4 1996 balta 1.9TD 5300 euro VW Transporter 1996.g. 1.9TD stūres pastiprinātājs, garais 8+1 sedvieta, stereo.
VW Vento 1994 zila 1.6i 1200 eur BENZĪNS+GĀZE, stūres pastiprinātājs.
vw vento 1996 zaļa 1.9sdi 2900 euro VW Vento 1996.g., 1.9SDi, kr., zaļš perlamutrs, ABS, Airbag, el.logi, el.spoguļi, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, tikko no Holandes.

 

Apdrošināšana pa valstīm

Te par apdrošināšanu Latvijā, Auto, aizdevumiem un vairāk, kā arī paredzēts popularizēt auto nozari sabiedrībā, sniegt atbildes uz jautājumiem par apdrošināšanas produktiem – OCTA, KASKO, īpašuma un dzīvības apdrošināšana, kā arī zaudējumu vai atlīdzību regulēšanas jautājumos.

 

Apdrošināšana

 

Auto:
Obligāta apdrošināšana – OCTA
Brīvprātīga apdrošināšana – KASKO
Krievijas OCTA apdrošināšana
Īpašums:
Dzīvokļu apdrošināšana
Ceļojums:
Ceļojumu apdrošināšana
Krava:
Kravu apdrošināšana
Kuģis:
Kuģu apdrošināšana

PIEMĒRS:

Kravu apdrošināšana
 

Apdrošinājuma ņēmējs:
Atlīdzības saņēmējs:
Trasportēšanas veids:
Kravas apraksts:
Kravas apsardze:  ir / nav
Kravas vērtība:
Maršrūta apraksts:
Apdrošināmie riski:
Vārds, uzvārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Citi nosacījumi:

PIEMĒRS:

EEZ valstu un Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu saraksts

 

Kods Valsts EEZ Zaļās kartes sis. dalībvalstis
A Austrija IR IR
AL Albānija NAV IR
AND Andora NAV IR
B Beļģija IR IR
BG Bulgārija NAV IR
BIH Bosnija – Hercogovina NAV IR
BY Baltkrievija NAV IR
CH Šveice IR IR
CY Kipra IR IR
CZ Čehija IR IR
D Vācija IR IR
DK Dānija IR IR
E Spānija IR IR
EST Igaunija IR IR
F Francija IR IR
FIN Somija IR IR
GB Lielbritānijas Apvienotā karaliste un Ziemeļīrija IR IR
GR Grieķija IR IR
H Ungārija IR IR
HR Horvātija IR
I Itālija IR IR
IL Izraēla NAV IR
IR Irāna NAV IR
IRL Īrija IR IR
IS Islande IR IR
L Luksemburga IR IR
LT Lietuva IR IR
LV Latvija IR IR
M Malta IR IR
MA Maroka NAV IR
MD Moldova NAV IR
MK Maķedonija NAV IR
N Norvēģija IR IR
NL Nīderlande IR IR
P Portugāle IR IR
PL Polija IR IR
RO Rumānija  IR IR
S Zviedrija IR IR
SCG Serbija un Melkalne NAV IR
SK Slovākija IR IR
SLO Slovēnija IR IR
TN Tunisija NAV IR
TR Turcija NAV IR
UA Ukraina NAV IR

Auto uz pārdošanu

Marka: Gads: Krāsa: Dzinējs: Cena:
Aidi A4 1996 sarkana 2.6i 4900 euro Audi A4 1996.g. 2.6i automāts, kr. sarkana, klimatkontrole, kruizkontrole, ABS, Airbag, el.logi, el.spoguļi, lietie diski, stereo, stūres pastiprinātājs, centrālā atslēga 150 000 km noskrējiens.
Audi A3 1998 sarkana 1.8i Tu 6200 euro Audi A3 1998.g., 1.8I Turbo, automāts, krāsa sarkana, 3.durvis, klimatkontrole, ABS, Airbag, el.logi, el.spoguļi, lietie diski R16, stereo, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, tikko nomainīta eļļa Valvoline, visi filtri, siksnas, teicamā tehniskā un vizuālā kārtībā. Tikko no Vācijas.
BMW 318 1991 ķiršu 1.8i 1850 euro BMW 318 1991.g. 1.8i 5ātrumi, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, el.spoguļi, ABS Jauna TA
BMW 520i 1997 zila metālika 2.0i 5400 euro BMW 520 1997.g. 5atrumi, el.logi, el.spoguļi, klima, kruizkontrole, ABS, SRS, koka apdare, lietie diski R18, stūres pastiprinātājs, centrālā atslēga, stereo.
Citroen Jumper 1995 dzeltens/balts 2.5TD 2800 euro Citroen Jumper, 1995.g. 2.5TD, kr., dzeltens/balts, stūres past., signalizācija, tikko no Holandes
Fiat Ducato 1998 Balta 2.5 TD 3000 eiro Fiat Ducato 1998.g. 2.5TD, īsais zemais, 5+1 sēdvietas, el.logi, kondicionieris, stūres past., piekabes āķis, tikko no Holandes.
Fiat Scudo 1999 balta 1.9D 2500 eiro Fiat Scudo 1.9D 1999.g., stūres past., piekabes āķis, tikko no Holandes.
Ford Escort 1996 melna 1,6i 16 2500 eiro Ford Escort 1996.g. 1.6i 16V kr. zaļa met., sedans, ABS, Airbag, lūka, el.logi, el.spoguļi, centrālā atsl, stūres past., koka apdare, samta salons, tikko no Holandes cena 1500 eiro ar jaunu TA.
Ford Focus Vagon 1999 sudraba 1.8TD 5000 euro Ford Focus pikaps, 1999.g. 1.8TD el.logi, el.spoguļi, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, ABS, Airbag, stereo. 4800eu
Ford Mondeo 1998 sudraba 1.8TD 1250 euro Ford Mondeo 1.8TD, 1998.g. ABS, Airbag, kondicionieris, stereo, stūres past., centrālā atslēga, tikko no Holandes.
Ford Mondeo 1996 gaiši zila metālika 1.8i 16 1900 eiro Ford Mondeo 1996.g., 1.8i 16V kr. gaiši zila met., ABS, Airbag, kondicionieris, el.logi, el.spoguļi, centrālā atsl., stūres pastiprinātājs, tikko no Holandes.
Mazda 323F 1997 tumši zila 1.5i 16 2900 euro mazda 323F 1997.g. 1.5i 16V tumši zila krāsa,Benzīns+gāze, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, ABS, el.logi, el.spoguļi, tikko no Holandes.
Mercedes Benz 200 CDi 2001 melna metālika 2.0 CDi 10 000 euro Mercedes Benz E200 2.2 CDi, 2001.g., mehāniskā ātrumkārba 6ātr., kr., melna, kondicionieris, kruīzkontrole, Lietie diski, ABS, Airbag, el.logi, el. Spoguļi, el.reg., sēdekļi, centrālā atsl., stūres past.,miglas lukturi, stereo.
Mercedes Benz A170 2003 tumši zaļa metālika 1.7CDi 8000 euro Mercedes Benz A170 2003.g. 1.7CDi , kr., tumši zaļa metālika, ABS, Airbag, stereo CD, stures pastiprinātājs, centrālā atslēga, lukturu aukstuma korektors, kondicionieris, lietus sensors, kruizkontrole, el.logi, el.spoguļi, tikko no Holandes.
Mitsubishi Carisma 1996 ķršu sarkana 1.6i 16 2000 euro Mitsubishi carisma 1.6i 16V 1996.g. automats, stereo, stures pastiprinatajs, centrāla atslega, Tikko no Holandes.
Mitsubishi Galant 1995 sudraba 2.0TD 2400 euro Mitsubishi Galant 1995.g. 2.0TD centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, lūka, piekabes āķis, 5 ātrumi.
Mitsubishi Montero 1993 balta 3.0i 2400 euro Mitsubishi Montero 3.0i 4×4, kr. bala, automāts, 1993.g., kondicionieris, kruīzkontrole, el.logi, el.spoguļi, centrālā atslēga, stūres pastiprinātājs, piekabes āķis, lietie diski, jaunas ziemas riepas.
Mitsubishi Space Wagon 1994 zila metālika 2.0i 16 2400 euro Mitsubishi Space Wagon 1994.g., 2.0i 16V kr., zila, 7sēdvietas, centrālā atslēga, stūres past., el.logi, el.spoguļi, piekabes āķis, tikko no Holandes.
Mitsubishi Space Wagon 2000 sudrabs 2.4i 6900 eiro Mitsubishi Space Wagon 2000.g. 2.4i kr., sudraba, kondicionieris, Navigācija, piekabes āķis, ABS, Airbag, el.logi, el.spoguļi, CDstereo, 5+1 sēdvietas, stūres past., centrālā atsl., tikko no Holandes.
Opel astra 1992 sarkana 1.6i 850 eiro Opel Astra 1.6i, 1992.g. kr., ķiršu, hečbeks, stūres pastiprinātājs, centrālā atslēga, lūka, stereo, samta salons, ziemas riepas, tikko no Vācijas.